VEILIGHEID 4 OGEN & MELDCODE

Vanaf 1 januari 2019 gaat de verbeterde meldcode met afwegingskader van kracht. Wij, als professionals, zijn verplicht om zorgen en vermoedens te melden bij Veilig thuis. Op ‘T Skooltje kinderopvang werken wij met een aandachtsfunctionaris. Estelle van der Ploeg heeft deze taak op zich genomen en heeft daarvoor een training bij de LVAK gevolgd en afgerond. 

De aandachtsfunctionaris heeft voornamelijk de taak om medewerkers, kinderen en ouders te begeleiden en ondersteunen bij verschillende zorgvragen. Hierbij werken wij nauw samen met Veilig thuis.

Voor meer informatie over de meldcode, 4 ogen principe en de sociale kaart, kunt u klikken op de onderstaande linken.

MELDCODE EN VIER OGEN PRINCIPE
Vierogen Principe Boerhaavelaan
Protocol meldcode met afwegingskader
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2019
BROCHURE Vierogenprincipe in de praktijk
Sociale kaart Helmond
Ongevallenregistratieformulier