SLUITINGSDAGEN

‘ T Skooltje is het gehele jaar geopend op alle werkdagen.

Het kinderdagverblijf is gesloten op de nationaal erkende feestdagen ( zie hieronder). Daarnaast zijn we altijd gesloten op een extra dag per jaar namelijk de vrijdag na Hemelvaart. Op 24 december (kerstavond) en 31 december (oudejaarsavond) sluit het kinderdagverblijf om 16.00 uur.

In de opvangovereenkomst staat vermeld dat er jaarlijks maximaal drie extra sluitingsdagen zijn. Deze sluitingsdagen worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Wij zijn gesloten tijdens de volgende feestdagen:

Nieuwjaarsdag
Tweede Paasdag
Koningsdag
Bevrijdingsdag (indien nationale feestdag)
Eerste Kerstdag
Tweede Kerstdag
Hemelvaartsdag
Dag na Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag

Deze dagen  worden niet doorberekend aan u.