BELEID ZIEKTE BIJ KIND

Natuurlijk worden kinderen wel eens ziek.

Ziek zijn bij ‘T Skooltje betekent:

  • een lichaamstemperatuur vanaf 39ºC
  • een besmettelijke ziekte of aandoening
  • een hangerig en huilerig kind

Hoe wij handelen bij ziekte bij kinderen kunt u nalezen in ons beleid ziekte bij kind.

Beleid ziekte bij kind
Ziektenlijst en wel of niet weren van de kinderen