DE GROEP IN HELMOND

Onze opvang is kleinschalig en persoonlijk. Er is één groep, waar dagelijks dezelfde leidsters aanwezig zijn. Wij werken volgens een dagritme met structureel terugkerende momenten, zoals gezamenlijk eten en drinken. Maar kinderen mogen bij ons en hoeven niet!

Wij bieden activiteiten aan, maar kijken daarbij wel naar de kinderen. Zijn ze in hun spel, dan laten we ze spelen. Knutselen doen we liever één op één of met een klein groepje, zodat we echt aandacht hebben voor hun. Ze mogen kliederen, ontdekken en uitproberen. Zelf bepalen wanneer hun kunstwerkje af is.

We zitten op de grond met ze, maar laten hun zelf tot spelen komen. We spelen mee, we knuffelen, we praten en geven aandacht. We observeren en zien ook daadwerkelijk hoe een kind zich voelt. We overladen ze niet met activiteiten en “moeten”, maar kijken per dag waar de behoeftes van de kinderen liggen en anticiperen daarop.

De groep is een familie. Bij het binnenkomen in de ochtend lopen veel kindjes mee naar de deur om hun vriendje of vriendinnetje te verwelkomen. Bij het afscheid staan we met elkaar samen te zwaaien naar het kindje dat weggaat. Dit is zo gegroeid en geeft aan hoe we met elkaar omgaan. De kinderen hoeven niet hun plekje te vinden of te strijden hiervoor, ze worden opgenomen in de groep en er is een hechte band!

Onze leidsters werken met passie en samen maken we onze visie waar! Het teruggaan naar hoe het was, er alleen zijn voor de kinderen, alle aandacht kunnen hebben voor een kind, voor ieder kind. Daar tijd en ruimte voor krijgen. Geen lopende bandwerk, maar echte aandacht!

‘T Skooltje HELMOND biedt plaats aan maximaal 14 tot 16 kindjes per dag, inclusief flexibele plekken (afhankelijk van de leeftijd van de kinderen), waarbij minimaal twee vaste pedagogisch medewerksters aanwezig zijn.

Doordat we met een verticale groepssamenstelling werken, kunnen er op een dag kindjes van 0 tot vier aanwezig zijn. Ervaring leert wel dat de leeftijden van de kindjes veelal bij elkaar liggen, aangezien kindjes meestal vanaf de geboorte worden ingeschreven. Hierdoor is het mogelijk dat er toch meer een horizontale samenstelling kan ontstaan.

Voordelen verticale groep:

  • Een kind kan de hele voorschoolse periode onder de hoede van dezelfde groepsleiding blijven.
  • De groepsleiding kunnen kinderen goed leren kennen en inspelen op individuele behoeften.
  • De jonge kinderen leren van oudere kinderen en de oudere kinderen leren de jongere kinderen helpen.
  • Kinderen leren rekening houden met elkaar en worden gestimuleerd in hun sociale vaardigheden,
  • Kinderen kunnen op hun eigen niveau aan diverse activiteiten deelnemen; een dreumes die al toe is aan een peuterspelletje kan met peuters meedoen. En andersom: een dreumes die wat minder goed meekomt kan spelen met de babymaterialen.
  • Achterstanden in de ontwikkeling van de kinderen vallen minder op, hierdoor worden deze kinderen minder snel een buitenbeentje.
  • Ouders hebben meerdere jaren met dezelfde leidsters te maken waardoor een vertrouwensrelatie kan ontstaan. Ouders leren van elkaar en zien in dat problemen leeftijdsgebonden kunnen zijn.