OPZEGTERMIJN VAN TWEE MAANDEN NAAR ÉÉN MAAND!!

logo3-082fd65f762ea1d5b7f2db245c1ffb09

Opzegtermijn kinderopvang maximaal één maand

3 maart 2014
De opzegtermijn voor kinderopvangorganisaties die zijn aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang is teruggebracht van twee maanden naar maximaal één maand. De rechtszaak die de Consumentenbond tegen de brancheorganisatie aanspande vanwege de te lange opzegtermijn is daarmee van de baan. Ouders kunnen tevens vanaf nu op elk moment van de maand de opvang van hun kind(eren) opzeggen.De Consumentenbond en BOinK zijn blij met het behaalde resultaat, maar vinden het spijtig dat daarvoor eerst de stap naar de rechter nodig was. Beide organisaties kregen veel vragen en klachten van ouders die niet begrepen dat er in de kinderopvang een opzegtermijn van twee maanden werd gehanteerd, terwijl er al langere tijd een wettelijke bepaling is die uitgaat van maximaal één maand opzegtermijn.


Geschillencommissie
Alle bij de Brancheorganisatie aangesloten ondernemers dienen vanaf 1 maart 2014 een opzegtermijn van één maand te hanteren. Consumenten die kiezen voor een bij de  Brancheorganisatie aangesloten kinderopvang zijn verzekerd van een juiste opzegtermijn en, bij eventuele problemen, een laagdrempelige en goedkope vorm van geschillenbeslechting door de Geschillencommissie Kinderopvang.

Dit nieuwsbericht houdt voor ons, als organisatie, in dat wij onze algemene voorwaarden gaan aanpassen. Wij zijn aangesloten bij BOINK en bij de branchevereniging kinderopvang, dus wij gaan mee in dit besluit. Vanaf 1 maart 2014 geldt dus ook voor alle ouders die gebruik maken van de diensten van ‘T Skooltje, dat de opzegtermijn naar één maand wordt gezet en er opgezegd kan worden op elk moment.