OUDERCOMMISSIE

Via de oudercommissie hebben ouders inspraak in het gevoerde beleid.

Mail: oudercommissietskooltje@gmail.com
Aansluiting Geschillencommissie

‘T Skooltje heeft haar oudercommissie aangesloten bij BOINK; de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang & peuterspeelzaal.

Wat doet BOinK

Kinderopvang is meer dan alleen een zakelijke overeenkomst tussen een opvang en de ouders: het is een dynamisch samenspel tussen kinderen, pedagogisch medewerkers en ouders, waarbij de ouders niet slechts als klant gezien kunnen worden. BOinK vindt het daarom belangrijk dat ouders en de opvang elkaar als partners zien bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Oudercommissies zijn van essentieel belang voor het handhaven van de kwaliteit van de opvang en kunnen een rol spelen bij het verbeteren van de communicatie naar ouders. Door ouders te overtuigen van het belang van medezeggenschap en door aanbieders van kinderopvang te wijzen op hun wettelijke verplichtingen, stimuleert BOinK de aanwezigheid van oudercommissies.

BOinK voor oudercommissies

BOinK informeert oudercommissies over regelgeving, kwaliteit, prijzen en financiering van de kinderopvang, middels de website, de nieuwsbrief en voorlichtingsmateriaal. Daarnaast kunnen oudercommissies bij BOinK een training volgen of een lezing bijwonen en brengt BOinK vier keer per jaar een magazine voor oudercommissies uit. BOinK adviseert oudercommissies bij vragen of conflicten op het dagelijks spreekuur via e-mail en telefoon. Iedere oudercommissie kan lid worden van BOinK. Lees hier meer over lidmaatschap.

De Oudercommissie

De oudercommissie stelt zich ten doel de belangen van de kinderen én die van de ouders of verzorgers zo goed mogelijk te behartigen.
Om de kwaliteit van de kinderopvang zo goed mogelijk te bewaken is er overleg met de dagelijkse leiding en het bestuur. Zo werkt de oudercommissie mee aan een warme, vertrouwde en veilige omgeving voor de kinderen.
Om dit doel te bereiken heeft de oudercommissie een aantal bevoegdheden: adviesrecht, verzwaard adviesrecht, recht op informatie en recht op voordracht van een bestuurslid.
Met de invoering van de wet kinderopvang zijn de adviesbevoegdheden van de oudercommissie verzwaard.

Voor ‘T Skooltje wordt een oudercommissie ingesteld:

  •  [3 leden]

De zittingsduur van de leden van de oudercommissie is twee jaar, waarna zij zich direct wederom verkiesbaar kunnen stellen.
In verband met de continuïteit vinden er ieder jaar verkiezingen plaats voor een aantal leden. De vergaderingen van de oudercommissie zijn openbaar en ouders die daarvoor belangstelling hebben kunnen de notulen per email ontvangen en het huishoudelijk reglement van de oudercommissie ontvangen. Ontvangst van de notulen kan aangevraagd worden via oc@t-skooltje.nl. Dit emailadres kan ook gebruikt worden als communicatiemiddel met de oudercommissie.