DRIE UURS REGELING

Afwijken van het Beroepskracht-kind-ratio

Vanuit de wet IKK zijn er geen vastgestelde tijdsvakken meer voorgeschreven, waarbinnen afwijken van het maximaal aantal kinderen per medewerker is toegestaan. Wij hebben in ons pedagogisch beleid vastgelegd dat wij nooit meer dan drie uur afwijken bij de dagopvang.

‘T Skooltje hanteert bij het plannen van pedagogisch medewerkers de drieuursregeling. De drie-uursregeling is opgenomen in de Kwaliteitsregels Kinderopvang en houdt in dat bij hele dagopvang op bepaalde tijdstippen minder pedagogisch medewerkers ingezet worden.

Op een hele dag mag er maximaal 3 uur minder personeel ingezet worden. Minimaal de helft van het aantal benodigde pedagogisch medewerkers moet aanwezig zijn tijdens deze 3 uur.

Wij wijken niet af van de BKR :

  • Van 9.00/9.30 uur tot 13.00 uur
  • Van 14.30 uur tot 17.00/17.30 uur
  • Na 18.00 uur

Op de andere tijden is het mogelijk dat er af geweken wordt. Echter streven wij ernaar om zo veel mogelijk ook op deze momenten met voldoende beroepskrachten te staan.

We zorgen ervoor dat we op een dag niet langer dan 3 uur afwijken.