DRIE UURS REGELING

Afwijken van het Beroepskracht-kind-ratio

Aan het begin en einde van de dag zijn er minder kinderen aanwezig in ons kinderdagverblijf en kan er afgeweken worden van de beroepskracht-kind ratio. Dit is ook het geval tijdens de middagpauzes van de pedagogisch medewerkers. Aan de hand van de presentielijsten, waarop kinderen dagelijks worden aan- en afgemeld d.m.v. de haal / en brengtijden te noteren, worden de basisroosters van de pedagogisch medewerkers aangepast.

De personeelsroosters zijn inzichtelijk in onze personeelsadministratie.

Inzet

Wij plannen ons personeel in op basis van de breng – en haaltijden van de kinderen. Omdat wij met flexibele uren werken en ouders niet verplicht een hele dag hoeven af te nemen, maar per uur, vragen wij ouders om zich aan de contracttijden te houden, zodat wij geen problemen krijgen met de kind-leidsterratio. Indien een ouder met regelmaat een kind vroeger komt brengen of later komt halen, dan passen wij het contract aan.

twee pedagogisch medewerkers

Wanneer er op een dag met twee pedagogisch medewerkers gewerkt wordt, dan zijn de gangbare personeelsdiensten van 7.00 tot 16.30 uur, 7.30 tot 17.00 uur, 8.30 tot 18.00 uur, 8.45 tot 18.15 uur en/of van 9.00 tot 18.30 uur. Afspraak is dat elke beroepskracht langer werkt, wanneer er aan het einde van hun dienst nog afgeweken wordt van de beroepskracht-kind ratio.

drie pedagogisch medewerkers

Wanneer er op een dag met drie pedagogisch medewerkers gewerkt wordt, dan zijn de gangbare personeelsdiensten van 7.00 tot 16.30 uur, 7.30 tot 17.00 uur, 8.30 tot 18.00 uur, 8.45 tot 18.15 uur en/of van 9.00 tot 18.30 uur.  Afspraak is dat elke beroepskracht langer werkt, wanneer er aan het einde van hun dienst nog afgeweken wordt van de beroepskracht-kind ratio.

Inzet één pedagogisch medewerker

Wanneer er bij een laag kind aantal met één pedagogisch medewerker gewerkt kan worden, dan streven wij ernaar om een dienst van 7.00/7.30 tot 14.00 uur en een dienst van 8.30 tot 18.00 uur, 8.45 tot 18.15 uur en/of van 9.00 tot 18.30 uur in te roosteren. Er wordt dan niet afgeweken van de beroepskracht-kind ratio. Onze voorkeur gaat echter uit naar het altijd (of in ieder geval het grootste gedeelte van de dag) met minimaal twee pedagogisch medewerkers te staan.

Afwijken tijdens middagpauze

Elke pedagogisch medewerker heeft recht op een half uur pauze. Zijn er twee pedagogisch medewerkers werkzaam, dan nemen zij in principe pauze tussen 13.00 en 14.00 uur ‘s middags. Zijn er drie pedagogisch medewerkers nodig volgens de beroepskracht-kind ratio, dan streven zij ernaar om te gaan pauzeren tussen 12.45 en 14.15 uur. De pedagogisch medewerkers wisselen elkaar af, zodat er altijd een vertrouwd gezicht achter blijft op de groep. Van de beschreven pauzetijden wordt alleen afgeweken, wanneer wij dit noodzakelijk achten om de best mogelijke zorg en aandacht te bieden aan onze kinderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kind dat een ongelukje heeft gehad of moeilijk in slaap komt. Tijdens de pauzetijden van de pedagogisch medewerkers slapen veel kinderen, waardoor minder kinderen actieve pedagogische aandacht behoeven.

Aandacht voor de behoeftes van het kind

We streven ernaar dat kinderen altijd opgevangen worden door een vast en vertrouwd gezicht. Staat een relatief onbekende oproepkracht alleen op de groep dan zorgen we uiteraard altijd voor een goede overdracht en geven tips om het kind zich veilig en vertrouwd te laten voelen. Een knuffel van thuis kan bijvoorbeeld uitkomst bieden.