FLEXIBELE OPVANG (0-4 jaar)

Bij ons is flexibele opvang ook echt flexibel. Alle mogelijkheden zijn er en kunnen worden toegepast op uw persoonlijke situatie. 

Zo kunt u bijvoorbeeld van 9.00 uur tot 17.00 uur afnemen. Of van 14.00 uur tot 18.00 uur. Heeft u de ene week wel opvang nodig en de week erna minder of helemaal niet? Ook dit is mogelijk! Alleen in schoolweken opvang of juist alleen in de vakantieweken? Dit is ook mogelijk.

Wij proberen u met alle opvangsoorten tegemoet te komen, want flexibiliteit is niet meer weg te denken uit de maatschappij.

Onze flexibiliteit gaat zover dat wij met u mee denken. U kunt bijvoorbeeld per what´s app een extra dag / dagdeel aanvragen. Dit kan zelfs op de avond of ochtend voorafgaande aan de benodigde opvangdag en ook in het weekend kunt u ons bereiken per what’s app. Omdat wij zo kleinschalig zijn, wordt de what´s app altijd persoonlijk en snel beantwoord door ons. Tenslotte kan er altijd iets in uw persoonlijke (thuis)situatie gebeuren, waardoor u op stel en sprong opvang nodig heeft.

Nationale feestdagen en sluitingsdagen worden bij ons niet doorberekend. Indien u bijvoorbeeld 6 weken vakantie per jaar heeft en in die weken geen gebruik wilt maken van de opvang, dan verrekenen wij dit in de facturatie. U hoeft deze dagen dus niet te betalen. Echter dient dit wel in het contract te worden vastgelegd, zodat wij op voorhand weten hoeveel weken u geen gebruik maakt van onze diensten.

Als u een dagje lekker thuis blijft met uw kindje of uw kindje mist een dag door ziekte, dan kunt u deze uren op een andere dag extra inzetten. Dagelijks houden wij de opvangtijden in de gaten. Mocht u uren over hebben, dan kunt u deze gedurende het geldende kalenderjaar inzetten voor een andere dag opvang. Indien u uren teveel heeft opgenomen, volgt er een na-facturatie. Aan het einde van het kalenderjaar volgt er geen restitutie van de niet opgenomen opvanguren. 

Per maand / week wordt er uitgegaan van een basis aantal uren. Deze schatten wij liever wat lager in dan te hoog, zodat u niet met teveel niet opgenomen opvanguren blijft zitten. Het contract kan altijd worden aangepast.

Wij proberen mee te denken in een voor u zo goed mogelijk passende opvangvorm. Samen hebben we de zorg voor uw kindje, maar ook samen hebben we de zorg om dit op een zo goed en meest persoonlijke manier te bewerkstelligen. Een passend contract is hierbij dan ook heel belangrijk!