DOWNLOADS

Via onderstaande links vindt u alle formulieren, beleidsstukken en protocollen die wij gebruiken binnen onze organisatie.

PEDAGOGISCH BELEID
Pedagogisch beleidsplan 
Veiligheid- en gezondheidsbeleid

INSCHRIJVEN, OPZEGGEN EN WIJZIGEN
Inschrijfformulier KDV
Opzegformulier KDV

RUILEN / EXTRA DAG(DEEL)
Ruildagenbeleid
Aanvraagformulier ruildag
Extra dagenbeleid
Aanvraagformulier extra dag(deel)

PROTOCOLLEN
Protocol borst- en flesvoeding
Protocol geneesmiddelenverstrekking
Protocol hoofdluis
Folder hoofdluis
zindelijkheidstraining beleid
Hitteprotocol
Protocol Uitstapjes
Protocol vermissing van een kind

INTAKE EN TOESTEMMINGSFORMULIEREN BIJ INTAKE
Intakeformulieren
Medicijnverklaring
Toestemming anders slapen
Toestemming inbakeren
Toestemming allergie dieet voeding
Toestemming autorisatie
Toestemming ophalen van kind
Toestemming slaapzak
Instructie afgekolfde moedermelk

VEILIG SLAPEN BELEID
Veilig slapenbeleid
Protocol veilig slapen en wiegendoodpreventie
Folder veilig slapen

BELEID
Beleid pedagogisch coach / beleidsmedewerker
Werkinstructie pedagogisch coach / beleidsmedewerker
Zindelijkheidstraining
Opleidingsbeleid
Wenbeleid
Beleid ziekte bij kinderen
Ziektenlijst en wel of niet weren van de kinderen
Gezondheidsbeleid
Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang
GGD wijzer 0-4jaar
Binnen- en buitenmilieu voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang
Informatie over ziektebeelden voor KDV, PSZ en BSO – 2018
Gezondheidsrisico’s in een kindercentrum of peuterspeelzaal (0-4 jarigen)
Landelijke Richtlijn Prikaccidenten
Veilig vervoer van kinderen in de auto
Huisregels Veiligheid
Huisregels Gezondheid
Voedingsbeleid
Instructie afgekolfde moedermelk
Zorgbeleid

MELDCODE EN VIER OGEN PRINCIPE
Vierogen Principe Boerhaavelaan
Protocol meldcode met afwegingskader
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2019
BROCHURE Vierogenprincipe in de praktijk
Sociale kaart Helmond
Ongevallenregistratieformulier

RISICO INVENTARISATIE
RI veiligheid Boerhaavelaan 2017
RI gezondheid Boerhaavelaan 2017

Huisregels RI veiligheid
Huisregels RI gezondheid

OUDERCOMMISSIE