VEILIGHEID 4 OGEN & MELDCODE

Vanaf 1 januari 2019 is de verbeterde meldcode met afwegingskader van kracht. Wij, als professionals, zijn verplicht om zorgen en vermoedens te melden bij Veilig thuis. Op ‘T Skooltje kinderopvang werken wij met een aandachtsfunctionaris. Estelle van der Ploeg heeft deze taak op zich genomen en heeft daarvoor een training bij de LVAK (Landelijke Vereniging Aandachtsfunctionarissen Kinderopvang) gevolgd en afgerond. 

De aandachtsfunctionaris heeft voornamelijk de taak om medewerkers, kinderen en ouders te begeleiden en ondersteunen bij verschillende zorgvragen. Hierbij werken wij nauw samen met Veilig thuis. Ons protocol Meldcode met afwegingskader is positief getoetst door de LVAK. Dit houdt in dat wij voor ‘T Skooltje Kinderopvang Helmond het keurmerk Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling hebben ontvangen en wij voldoen aan de huidige eisen van de Meldcode. Het keurmerk is geldig tot en met juli 2025. Iedere twee jaar zullen wij het protocol waar nodig is, aanpassen en opnieuw laten toetsen.

Voor meer informatie over de meldcode, 4 ogen principe en de sociale kaart, kunt u klikken op de onderstaande linken.

MELDCODE EN VIER OGEN PRINCIPE
Vierogen Principe Boerhaavelaan
Protocol meldcode met afwegingskader
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2019
BROCHURE Vierogenprincipe in de praktijk
Sociale kaart Helmond
Ongevallenregistratieformulier
Achterwachtregeling