PEDAGOGISCH BELEIDSMEDEWERKER / COACH

Binnen ’T Skooltje Kinderopvang Helmond werken wij met een pedagogisch beleidsmedewerker/pedagogisch coach. Wij werken  met een medewerker die zowel pedagogisch beleid ontwikkelt als pedagogisch coacht.

 • Als pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkelt zij het pedagogisch beleid. Zij vertaalt
  pedagogisch beleid naar concrete activiteiten, methoden en/of instrumenten en levert een
  bijdrage aan de implementatie hiervan binnen het kindercentrum. Zij bewaakt het
  kwaliteitsniveau door het signaleren van ontwikkelingen en knel- en verbeterpunten binnen
  het pedagogisch beleid. Waarna zij het uitgevoerde beleid evalueert en met
  verbetervoorstellen komt.
 • Als pedagogisch coach fungeert ze als spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan. Ze helpt medewerkers in het signaleren van knelpunten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden en achterhaalt samen hun coachingsbehoeften. Ze stelt zelf een coachingsplan op of helpt een ander met het opstellen daarvan, met als doel de opvangmedewerkers te leren hoe zij beter of op een pedagogisch verantwoorde manier met kinderen om kunnen gaan. Ze draagt bij aan de kwaliteitsverbetering door het coachen, ondersteunen en adviseren van medewerkers bij de begeleiding van de groep kinderen (ook in complexe situaties)

Als Pedagogisch beleidsmedewerker/coach combineert zij bovenstaande kenmerken.
De pedagogisch beleidsmedewerker/pedagogisch coach voert haar werkzaamheden minimaal 90 uur per kalenderjaar uit.

Wij verwijzen u naar het protocol Pedagogisch beleidsmedewerker / pedagogisch coach voor meer informatie.
Protocol pedagogisch coach / beleidsmedewerker
Werkinstructie pedagogisch coach / beleidsmedewerker