BELEID EN PROTOCOL KINDEROPVANG T SKOOLTJE EN CORONA

Wij hanteren ten alle tijden de geldende maatregelen zoals beschreven in het protocol KINDEROPVANG ‘T SKOOLTJE EN COVID-19.

 

BESLISBOOM KIND 0 JAAR  T/M GROEP 8

Via bovenstaande link kunt u de beslisboom openen. Aan de hand van het beantwoorden van alle vragen, krijgt u zo een duidelijk inzicht of uw kindje naar de kinderopvang mag of dat het thuis moet blijven.

PROTOCOL KINDEROPVANG EN COVID-19 – nieuwste versie 28-01-2022

Via bovenstaande link kunt u het protocol heropening kinderopvang m.b.t. de genomen maatregelen tegen corona nalezen.Ook treft u  hier de updates die via de mail naar alle ouders verstuurd worden. Zodra er een aanpassing in het protocol komt, wordt dit direct na aanpassing op de site gezet.

Het landelijke protocol is dus vertaald naar een locatie gericht protocol, waarin wij onze specifieke werkwijze hebben uitgewerkt zoals die op onze locatie geldt.

Wij begrijpen heel goed dat het vervelend is dat we onze ‘normale’ werkwijze zodanig hebben moeten aanpassen, dat het met name voor de overdrachten minder eenvoudig en persoonlijk is. Maar ook de al geldende maatregelen met betrekking tot de klachten/symptomen en het daarbij niet mogen komen spelen van een kindje heeft een impact op u en ons. Echter moeten we ook daarin erg streng zijn en zullen wij ook bij iedere overdracht vragen of er klachten zijn m.b.t. neusverkoudheid, koorts en/of benauwd. Wij moeten hier streng op handhaven.

Helaas kunnen wij hierin niet anders en zijn wij genoodzaakt de maatregelen door te voeren. Wij hopen uiteraard op uw begrip. Het gaat immers om de veiligheid van ons allen!

Wij verzoeken u met klem om dit protocol goed door te nemen en de maatregelen in acht te nemen en daarnaar te handelen. Hoe beter wij ons er aan houden, hoe minder risico we allemaal lopen. Gedurende de komende periode zullen er wellicht aanpassingen aan dit protocol moeten worden gedaan. Indien dit het geval is, krijgt u een aangepaste versie per mail toegestuurd.

Heeft u vragen, twijfelt u of uw kindje mag komen spelen en wilt u verdere informatie, dan kunt u altijd bij ons terecht.

Team ’T Skooltje Kinderopvang Helmond