VOORWAARDEN KINDEROPVANG

ALGEMENE VOORWAARDEN

‘T Skooltje kinderopvang Helmond hanteert de Algemene voorwaarden voor Kinderopvang van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Deze versie uit 2017 is de meest recente versie. De Algemene Voorwaarden vormen de basis voor de contracten tussen ouders en aanbieders van kinderopvang. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze contracten voor dagopvang.

LEVERINGSVOORWAARDEN

Aanvullend op de Algemene Voorwaarden van de branche, zijn de aanvullende leveringsvoorwaarden van ‘T Skooltje kinderopvang Helmond opgesteld.
Per 1 januari 2019 zijn de volgende Leveringsvoorwaarden van kracht: Aanvullende Leveringsvoorwaarden 

HUISREGLEMENT

‘T Skooltje kinderopvang Helmond heeft huisregels om de dag rustig en overzichtelijk te laten verlopen. De huisregels zijn vastgelegd in het Huisreglement. Dit is aanwezig op de groep. 
Bekijk het huisreglement:  Huisreglement 

PRIVACYREGLEMENT

‘T Skooltje kinderopvang Helmond hanteert het Privacyreglement